Rejestracja

Trwa otwarta rejestracja na HotZlot 2013.
Chęć udziału może zgłosić każdy kto posiada konto w
portalu dobreprogramy.pl

Poprzednie ColdZloty: 2014, 2015